Categories

Preocupació per contagiar-se de la malaltia i seguiment de l’evolució de la pandèmia

L’interès per l’evolució de la malaltia va anar disminuint a mesura que avançaven les setmanes. La primera setmana un 74,1% va estar molt pendent de la malaltia i la vuitena setmana el percentatge va ser d’un 42.8%. Aquelles persones més preocupades per contagiar-se de la malaltia eren les que estaven més pendent de la seva evolució. La televisió va ser el mitjà de comunicació més usat per informar-se de l’evolució de la pandèmia.