Categories

Autopercepció de salut i satisfacció amb la vida

La primera setmana un 62% va expressar molta satisfacció amb la seva vida, percentatge que va disminuir a un 33,7% la segona setmana per millorar lleugerament fins al final del seguiment. L’autopercepció de l’estat de salut també va anar empitjorant, passant d’un 52.4% el percentatge de persones que considerava que la seva salut era molt bona la primera setmana a un 40.5% la darrera setmana.