Categories

Optimisme respecte al futur personal i respecte al futur de la societat

La darrera setmana de seguiment les persones participants varen expressar major optimisme respecte al futur personal que respecte al de la societat en general. Les dones foren menys optimismes, tant en la valoració personal com de la societat en general. Les persones menors de 35 anys van ser les que van manifestar significativament menor optimisme davant del seu futur personal.