Categories

Mesures preventives per evitar contagiar-se de la malaltia

L’ús de la mascareta és la mesura que va anar més en augment durant tot el període de confinament, d’un 24,8% la primera setmana a un 85,8% la vuitena setmana (quan encara no era obligatori el seu ús). Les dones varen incorporar més els hàbits preventius que els homes, exceptuant l’ús de mascareta que no hi va haver diferències significatives per sexe durant tot el període. La varen usar amb la mateixa freqüència dones i homes.