Categories

Consum de tabac i alcohol

Un 13% de participants fumava habitualment abans de la pandèmia. La primera setmana de confinament un 2,1% va declarar que havia tornat a fumar. El percentatge de persones que fumaven més de 20 cigarrets diaris va augmentar a mesura que passaven les setmanes, d’un 18% a un 23%. Respecte al consum d’alcohol, la primera setmana un 39,9% va declarar que havia disminuït el seu consum, i quasi un 12% que havia augmentat. Aquests percentatges varen ser molt semblants durant tot el confinament.