Categories

Com va ser la convivència i la relació de parella

La primera setmana de confinament la majoria va expressar que la seva convivència no havia presentat canvis, tot i que un 7,9% va dir que havia empitjorat i un 27,4% que havia millorat. Aquests percentatges varen ser molt semblants durant tot el període de confinament. De manera similar va passar amb la relació de parella, la majoria de participants no va manifestar canvis i els percentatges es van mantenir molt iguals durant tot el confinament.