Categories

Canvis en els indicadors de benestar emocional

La majoria de persones participants no va presentar canvis en els indicadors de benestar emocional entre la primera i la vuitena setmana de confinament. Tot i així entre un 10 i un 11% de persones sí que varen augmentar símptomes d’ansietat i depressió, un 8% va augmentar el consum de psicofàrmacs i un 30,5% va consultar sobre el seu estat d’ànim.