Categories

Descripció de les persones participants

Varen respondre el primer qüestionari 681 persones, durant les 4 primeres setmanes més d’una 70% de les persones varen continuar responent, les 4 darreres setmanes més d’un 60%. Les tres quartes parts de les persones participants varen ser dones i tenien estudis universitaris, la mitjana d’edat varen ser 43 anys, (mín 19-màx 77 anys). El 75,5% tenia feina abans del confinament.