Categories

Amb qui i on varen viure les setmanes de confinament

El 12,5% de les persones participants vivien soles durant el confinament i quasi la meitat amb infants. Només un 14,3% de participants va passar el confinament a un habitatge sense espai exterior i un 20% a un habitatge amb menys de 80m2.