Categories

Evolució benestar emocional

Els símptomes (moderats/greus) d’ansietat i de depressió de les persones participants varen anar disminuint durant les setmanes de confinament, així com també les consultes per millorar l’estat d’ànim o l’ansietat. En canvi el consum de psicofàrmacs va anar en augment. Les dones varen tenir més símptomes d’ansietat i de depressió, també varen prendre més psicofàrmacs i varen consultar més per millorar el seu estat anímic.