Categories

Descripció de les persones participants

Varen respondre el primer qüestionari 681 persones, durant les 4 primeres setmanes més d’una 70% de les persones varen continuar responent, les 4 darreres setmanes més d’un 60%.

Categories

Amb qui i on varen viure les setmanes de confinament

El 12,5% de les persones participants vivien soles durant el confinament i quasi la meitat amb infants.

Categories

Com va ser la convivència i la relació de parella

La primera setmana de confinament la majoria va expressar que la seva convivència no havia presentat canvis, tot i que un 7,9% va dir que havia empitjorat i un 27,4% que havia millorat.

Categories

Consum de tabac i alcohol

Un 13% de participants fumava habitualment abans de la pandèmia. La primera setmana de confinament un 2,1% va declarar que havia tornat a fumar.

Categories

Hàbits alimentaris

Respecte als hàbits alimentaris, durant la primera setmana més de la meitat de participants no va manifestar canvis en la seva alimentació, tot i que un 18,5% va expressar que havia empitjorat.

Categories

Activitat física

La primera setmana de confinament les persones participants varen realitzar menys activitat física de la que feien habitualment, però a mesura que varen passar les setmanes l’activitat física va anar en augment, fins que la darrera setmana (que ja es podia sortir a l’exterior a practicar-la) el percentatge de persones que realitzava activitat física va ser superior que abans de la pandèmia.

Categories

Activitats d’oci

L’ús del telèfon va ser l’activitat d’oci que més varen realitzar les persones participants, seguida de veure sèries i realitzar videoconferències.

Categories

Benestar emocional

Categories

Evolució benestar emocional

Els símptomes (moderats/greus) d’ansietat i de depressió de les persones participants varen anar disminuint durant les setmanes de confinament, així com també les consultes per millorar l’estat d’ànim o l’ansietat.

Categories

Canvis en els indicadors de benestar emocional

La majoria de persones participants no va presentar canvis en els indicadors de benestar emocional entre la primera i la vuitena setmana de confinament.

Categories

Qui va augmentar els símptomes d’ansietat?

Durant les 4 primeres setmanes hi va haver un augment significatiu dels símptomes d’ansietat en les dones, en les persones entre 45 i 54 anys, en les que estaven a l’atur, en les més preocupades per la seva situació laboral i per contagiar-se de la malaltia.

Categories

Qui va augmentar els símptomes de depressió?

Els símptomes de depressió, durant les 4 primeres setmanes de confinament van augmentar significativament més en les dones, en les persones més preocupades per la seva situació laboral i en les més preocupades per contagiar-se de la malaltia.

Categories

Qui va augmentar el consum de psicofàrmacs?

El consum de psicofàrmacs va augmentar de forma significativa les 4 primeres setmanes entre les persones que vivien a habitatges de menys de 80m2 i les que vivien en habitatges sense espai exterior.

Categories

Qui va consultar per millorar el seu estat d’ànim o ansietat?

Les 4 primeres setmanes les dones van consultar més que els homes per millorar el seu estat d’ànim o ansietat també aquelles persones amb dificultats econòmiques per arribar a final de mes i les més preocupades per contagiar-se de la malaltia.

Categories

Autopercepció de salut i satisfacció amb la vida

La primera setmana un 62% va expressar molta satisfacció amb la seva vida, percentatge que va disminuir a un 33,7% la segona setmana per millorar lleugerament fins al final del seguiment.

Categories

Optimisme respecte al futur personal i respecte al futur de la societat

La darrera setmana de seguiment les persones participants varen expressar major optimisme respecte al futur personal que respecte al de la societat en general.

Categories

Motius per sortir de casa durant el confinament

El principal motiu per sortir de casa durant tot el confinament va ser per anar a fer la compra seguit de sortir a tirar el fems i de sortir per anar a fer feina.

Categories

Preocupació per contagiar-se de la malaltia, por i angoixa per sortir al carrer

La preocupació per contagiar-se de la malaltia va anar disminuint a mesura que avançaven les setmanes, passant de ser un 38,1% les persones molt preocupades la primera setmana a un 16% la darrera setmana.

Categories

Preocupació per contagiar-se de la malaltia i seguiment de l’evolució de la pandèmia

L’interès per l’evolució de la malaltia va anar disminuint a mesura que avançaven les setmanes.

Categories

Mesures preventives per evitar contagiar-se de la malaltia

L’ús de la mascareta és la mesura que va anar més en augment durant tot el període de confinament, d’un 24,8% la primera setmana a un 85,8% la vuitena setmana (quan encara no era obligatori el seu ús).