Equip

Joana Ripoll Amengual

Investigadora principal.

Unitat d’Investigació d’Atenció Primària Mallorca.

Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

Sara Contreras Martos

Unitat d’Investigació d’Atenció Primària Mallorca.

Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

Magdalena Esteva Cantó

Unitat d’Investigació d’Atenció Primària Mallorca.

Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

Aina Soler Mieras

Unitat d’Investigació d’Atenció Primària Mallorca.

Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

María Jesús Serrano Ripoll

Unitat d’Investigació d’Atenció Primària Mallorca.

Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

Sebastià March Llull

Aplica Coop

María Urtasún Lanza

Aplica Coop